สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า "

การปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร HS code 2012

พิธีการศุลกากรนําเข้าทางบก ในการนําเข้าสินค้า ผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วย...

Tags :

view