สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

Posts Tagged " นำเข้า "

ตัวแทนนำเข้า-ส่งออก

             บริการ ชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออก ขนส่งแบบครบวงจร     &nbs...

Tags :

การปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร HS code 2012

พิธีการศุลกากรนําเข้าทางบก ในการนําเข้าสินค้า ผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วย...

Tags :

ขนส่งสินค้าด้วยน้ำแข็งแห้ง

Dry Ice Transportation / Dry ice Frozenทางเลือกใหม่ ในการขนส่งสินค้าแช่แข็ง ด้วยน้ำแข็งแห้ง1. โดยบรรจุ #น้ำแข็งแห้ง ซึ่ง...

Tags :

view