สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขนส่งสินค้าด้วยน้ำแข็งแห้ง

ขนส่งสินค้าด้วยน้ำแข็งแห้ง

Dry Ice Transportation / Dry ice Frozen
ทางเลือกใหม่ ในการขนส่งสินค้าแช่แข็ง ด้วยน้ำแข็งแห้ง

1. โดยบรรจุ #น้ำแข็งแห้ง ซึ่งมีน้ำหนักเบาไว้ในตู้คอนเทรนเนอร์รถบรรทุก
2. โดยบรรจุน้ำแข็งแห้ง ใส่ในกล่องโฟมปิดสนิท

              เพื่อป้องกันอาหารพวกเนื้อ สัตว์ เนื้อไก่ ผัก ผลไม้ หรืออาหารทะเล เครื่องแกง หรือ ยา มิให้เสียหายระหว่างการขนส่งน้ำแข็งแห้งจะช่วยควบคุมอุณหภูมิของสินค้าระหว่างการขนส่งให้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนั้น จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการให้ความเย็น ด้วยหลักการของการให้ความเย็นแก่สินค้าโดยอาศัยการรักษาสมดุลของอุณหภูมิภายในตู้ขนส่งสินค้า (Heat Balance) และอุณหภูมิที่เย็นจัดและสม่ำเสมอของน้ำแข็งแห้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของท่านจะได้รับการรักษาอุณหภูมิที่สม่ำเสมอและทั่วถึง

             ในขั้นตอนแรกของการขนส่งสินค้านั้น เราต้องหาภาชนะในการบรรจุสินค้า และน้ำแข็งแห้งก่อน ซึ่งภาชนะที่หาง่ายและสะดวกที่สุดก็คือ”กล่องโฟม”เนื่องจากกล่องโฟม  จะช่วยเก็บรักษาความเย็น  ให้อยู่ภายในกล่องได้เป็นอย่างดี( ข้อควรระวังคือ   กล่องโฟมอาจมีการแตกหักได้ง่าย ) โดยอาจจะใช้ภาชนะชนิดอื่นได้อีก เช่น กล่อง หรือถังเก็บความเย็นที่มีการบุฉนวนไว้ เป็นต้น

               การบรรจุสินค้า  และ บรรจุน้ำแข็งแห้งลงในกล่องนั้น ไม่ควรที่จะทำให้ภายในกล่องเกิดที่ว่าง  เพราะจะเป็นการทำให้น้ำแข็งแห้งนั้น  สูญเสียเร็วขึ้น ดังนั้นควรที่จะหากระดาษ มาใส่เพื่อทำให้ที่ว่างนั้นหมดไป ตำแหน่งวางน้ำแข็งแห้งควรนำน้ำแข็งแห้ง มาวางไว้ด้านบนของสินค้า จะให้ผลดีกว่าการวางน้ำแข็งแห้งไว้ด้านล่าง

เนื่องจากน้ำแข็งแห้งมีความเย็นถึง -79 ๐Cจึงสามารถแช่แข็งได้เกือบทุกอย่าง ถึงแม้ว่าน้ำแข็งแห้งจะระเหิดไปจนหมด  สินค้าที่ถูกแช่แข็งก็ยังคงมีความเย็น ต่อไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากยังมีความเย็นจากน้ำแข็งแห้งหลงเหลืออยู่


Tags : ชิปปิ้ง  ชิปปิ้งจีน  พิธีการศุลกากร  ตัวแทนนำเข้า  ตัวแทนส่งออก  ส่งของไปพม่า  ส่งของไปกัมพุชา  ส่งสินค้าไปเขมร  ส่งของไปเขมร

view